︎︎︎                                                                                                                                                                                                                                                                   in Polish only ︎
Magdalena Zoledz & Karol Komorowski

Rzekoma śmierć fotografii, czyli traktat o nieumarłych obrazach