︎︎︎                                                                                                                                                                                                                                                                 


in Polish only 😬️ ︎ 

Magdalena Zoledz & Karol Komorowski

Rzekoma śmierć fotografii, czyli traktat o nieumarłych obrazach