︎︎︎   


in Polish only 😬️ ︎ 

Magdalena Zoledz & Karol Komorowski

Rzekoma śmierć fotografii, czyli traktat o nieumarłych obrazach